Aanmelden

U kunt zich aanmelden door mij te mailen (jhjessurun@tweemc.nl). Ik stel het op prijs als u in deze mail kort aangeeft wat uw klachten globaal zijn en wat uw hulpvraag is. In mijn praktijk richt ik mij voornamelijk op jongeren en volwassenen, die bij voortduring niet hun draai kunnen vinden, onduidelijk hun doelen op langere termijn vast kunnen houden, zich onvoldoende kunnen ontplooien en van daaruit psychische klachten ontwikkelen. De psychische klachten zijn onder andere depressie, angsten en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik heb ervaring met problemen samenhangend met niet (h)erkende hoogbegaafdheid en een langdurig bestaand patroon van relatieve onderprestatie. De meeste van mijn cliënten hebben op basis hiervan al eerder ggz hulpverlening gehad, die helaas onvoldoende aansluiting kon vinden.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. Mijn praktijk is gericht op het verlenen van gespecialiseerde ggz.

Proces na aanmelding

Na uw aanmelding neem ik binnen een werkweek contact met uw op. Dit kan zijn met een aantal concrete vragen om verhelderd te krijgen of aan de formele eisen en mogelijkheden voldaan is om u als cliënt op te nemen in de praktijk (veelal budget/zorgverzekeraar gerelateerd), of met een voorstel voor een eerste gesprek.

Een intakegesprek wordt veelal alleen ingepland als er aansluitend met de behandeling kan worden gestart. TweeMC is een kleine praktijk, waar maximaal gelijktijdig ongeveer 15 cliënten in behandeling zijn in een psychotherapeutisch proces. De doorstroom is dus niet erg snel. De praktijk hanteert geen wachtlijst; zo gauw er plaats is wordt dit op de website gepubliceerd.

 

Over wachttijden en doorloop

TweeMC | Psychotherapie is een kleine praktijk. Het aantal cliënten dat op weekbasis maximaal gezien wordt is 15. De meeste cliënten worden wekelijks gezien, met een  gemiddelde doorlooptijd van 1½ jaar. Soms, door bijvoorbeeld externe omstandigheden die het proces verstoren, of wanneer de problematiek diepgeworteld is of moeilijker bewerkbaar door niet succesvolle eerdere behandelingen, kan het proces langer duren. Dit betekent dus dat er per jaar ongeveer 8 nieuwe cliënten kunnen starten en het op sommige momenten onduidelijk is wanneer er weer een plek openvalt.