AMBIT

AMBIT is een wijze van werken met moeilijk bereikbare adolescenten, gebaseerd op de theorie van hechting en mentaliseren.

AMBIT  is een methode ontwikkeld bij het Anna Freud Centre door meer dan 20 verschillende diensten in binnen en buitenland (Engeland, Schotland, Amerika, Australië, Spanje, Nederland, Zwitserland) die werken met moeilijk bereikbare jongeren met problematiek op allerlei gebied: geestelijke gezondheid, drugs, wonen, school, en/of justitie. Vaak zijn zij getraumatiseerd zowel in hun leefomgeving als (in ieder geval in hun beleving) door de hulpverlening.

AMBIT ontwikkelt haar methode middels de inspanningen van een community of practice en vanuit een open source model. Dit betekent dat de inzichten gebaseerd zijn op hetgeen zich afspeelt in de samenwerkende organisaties, waarbij de balans tussen evidence based werken en locale praktijk zorgvuldig gewogen wordt, en bovenal dat deze inzichten vrij beschikbaar zijn voor ieder, als zij zich aan de bijbehorende richtlijnen houden.

TweeMC onderschrijft de inzichten en de inspanningen van AMBIT en werkt actief mee aan het beschikbaar maken van het materiaal in het Nederlands.

Zie voor de AMBIT manual: https://manuals.annafreud.org/ambit/index.html