AMBIT AIM Kaarten

In samenwerking met het Anna Freud Centre in Londen is door TweeMC de Nederlandse versie van de AIM Kaarten uitgebracht.

De AIM Kaarten maken onderdeel uit van de AMBIT Core en bestaat uit een kaartenset met 40 items en 12 ondersteunende kaarten. De kaarten zijn bedoeld om op een meer speelse en interactieve wijze met een jongere alle probleemgebieden na te lopen, die nodig zijn om de AIM (Adolescent Integrative Measure) in te vullen. Het toevoegen van de mogelijkheid om (in plaats van wat met pen en papier kan), met de kaarten te schuiven, ze opzij te leggen, ze met elkaar in verband te brengen, is het mogelijk om in ongeveer drie kwartier een goed overzicht te krijgen in de gebieden van zorg bij een adolescent.

De AMBIT AIM Kaarten kunnen besteld worden door een mail te sturen naar: , onder vermelding van naam, adres, postcode, en het aantal exemplaren.

De kaartensets worden verkocht voor €15,00 inclusief btw en exclusief verzendkosten.

De winst die gemaakt wordt op de kaarten wordt gedoneerd aan het Anna Freud Centre ten behoeve van het AMBIT project.

Inmiddels is er ook door het AMBIT team van Altrecht een versie uitgebracht voor volwassenen, die bij hen verkrijgbaar is.