CV

Opleiding

Werk

Relevante taken

 • Secretaris van het dagelijks bestuur van de Vereniging Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • Lid van de Kamer Psychotherapie (opgeheven)
 • Bij RiaggZuid trad ik op als plaatsvervangend opleider voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog
 • Ten behoeve van de opleiding tot klinisch psycholoog, differentiatie kinderen en jeugd, treed ik op als supervisor management en supervisor psychoanalytische psychotherapie bij kinderen en jeugdigen
 • Ten behoeve van de opleiding tot psychotherapeut, was ik werkbegeleider bij RiaggZuid, nu bij GGZ Breburg
 • Supervisor voor de opleiding tot gz-psycholoog bij RiaggZuid (in het verleden)
 • Supervisor psychoanalytische psychotherapie bij kinderen en jeugdigen voor RINO Zuid ten behoeve van de opleiding tot kinder- en jeugdpsychotherapeut
 • Supervisor VKJP
 • Supervisor BAPD
 • Supervisor MBT-A/F (door Anna Freud Centre; die is niet gelijk aan supervisorschap voor MBT Nederland; MBT Nederland kent nog geen aparte status voor MBT-A en MBT-F)
 • Werkbegeleiding bij Mutsaersstichting voor kp en pt
 • Praktijkopleider bij Mutsaersstichting voor de opleiding tot klinisch psycholoog

 Publicaties

 • Verhagen-Redtenbacher, C. & J.H. Jessurun (1995), Diagnose structurele hapering in casu het Asperger Syndroom. Tijdschrift voor Psychiatrie.
 • Jessurun, J.H. (1995), Borderline kinderen: mede een gevolg van de moderne opvoeding? Psyrene – wetenschappelijk tijdschrift van de Grote Beek , 1995.
 • Jessurun, J.H. & C. Verhagen-Redtenbacher (1996), Het Asperger Syndroom in de DSM-IV. Tijdschrift voor Psychiatrie.
 • Jessurun, J.H. (1996), Het belang van een theoretisch kader; geïllustreerd met behulp van een luisterrijke casus. Psyrene – wetenschappelijk tijdschrift van de Grote Beek, 1996.
 • Jessurun, J.H. (1997), Differentiaal diagnostische kwestie: Asperger Syndroom versus High Functioning Autism.Metanoia.
 • Kox, B.C.A.M, K. Knipschild & J.H. Jessurun, Ontwikkelingsanamnese ten behoeve van de differentiaaldiagnose autismespectrumstoornissen en hoogbegaafdheid. Roermond: Focaal/Centrum voor Creatief Leren, 2009 (interne publicatie).
 • Jessurun, J.H. (2009). Van asociale naar sociale innovatie. Opdracht in het kader van opleiding Innovatie en Ondernemerschap in de Zorg, Twente School of Management.
 • Bevington, D.,  P. Fuggle, & J.H. Jessurun (2014), AIM Kaarten, kaarten en instructies voor het exploreren van de items van de Adolescent Integrative Measure met een jongere. Eindhoven: TweeMC.
 • Jessurun, J.H. (2015), De ontwikkelingslijn van het mentaliseren. Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 42(2): 36-48.
 • Jessurun, J.H. & M.C.D.P. Weggeman (2015). Multiple Intelligences Job Profile and Job-Person Fit; MIDAS-JOB Development and Manual. Eindhoven: TweeMC|MIResearch.
 • Jessurun, J.H., C. Branton Shearer & M.C.D.P. Weggeman (2016). A Universal Model of Giftedness – an adaptation of the Munich Model. High Ability, 27, 2: 113-128.  http://dx.doi.org/10.1080/13598139.2015.1108184         
 • Jessurun, J.H., D. Bevington, P. Fuggle & G. Anthonio (2015). Outreachend mentaliserend werken met moeilijk te bereiken jongeren: AMBIT Uitganspunten en basishouding. Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 42(3): 44-56. 
 • Jessurun, J.H., D. Bevington, P. Fuggle & G. Anthonio (2016). Outreachend mentaliserend werken met moeilijk te bereiken jongeren: AMBIT Van houding naar praktijk. Kinder en Jeugdpsychotherapie, 43(1): 5-20.
 • Jessurun, Haiko, Maria Wiwe & Dickon Bevington (2018). A Box of Mentalizing; Games to practice mentalizing Skills. Eindhoven: TweeMC.

Vertalingen

Projectleider voor de Nederlandse vertaling van de MIDAS (Multiple Intelligences Developmental Assessments Scale), van C. Branton Shearer, PhD (http://www.miresearch.org)

 • MIDAS Handboek meervoudige intelligenties in het klaslokaal. Eindhoven: TweeMC, 2010.
 • Mijn stappenplan – gebruik maken van je meervoudige intelligenties. Werkboek voor leerlingen. Eindhoven: TweeMC, 2010.
 • Werkboek stappenplan voor leerkrachten. Eindhoven: TweeMC, 2010.
 • MIDAS-MYC-NL research editie 2010, Eindhoven: TweeMC, 2010
 • MIDAS-KIDS-NL research editie 2010, Eindhoven: TweeMC, 2010
 • MIDAS-TEEN-NL research editie 2010, Eindhoven: TweeMC, 2010
 • MIDAS-ADULT-NL research editie 2010, Eindhoven: TweeMC, 2010

Overige activiteiten

Onderzoek in het kader van een wetenschappelijke promotie naar preventie van chronische relatieve onderprestatie bij zorgprofessionals – gestart oktober 2010. Promotoren: prof. dr. M. Weggeman (TUe) en prof. dr. G. Anthonio (RUG).