MBT-A/F supervisor

Heden heb ik bericht gekregen dat ik vanuit het Anna Freud Centre gekwalificeerd supervisor ben voor MBT-A en MBT-F.

In februari van 2016 hebben ik en een tiental andere kandidaten uit diverse landen de supervisiecursus MBT-A en MBT-F gevolgd bij het Anna Freud Centre in London met als docenten onder meer Trudie Rossouw en Peter Fonagy.

In Nederland geldt overigens een ander systeem van verwerven van supervisorschap, dat valt onder MBT Nederland. Ik ben op het moment aan het informeren bij hen naar de betekenis binnen dit register over bovengenoemde kwalificatie. MBT Nederland kent, voor zover ik heb kunnen nagaan, nog geen aparte registratie voor MBT bij adolescenten.