Tarieven en declarering

Tarieven

De zorg verleent door TweeMC | Psychotherapie wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekeraar, middels het DBC declaratiesysteem. De tarieven voor een DBC worden vastgesteld door de NZa, waarna in de contractering de zorgverzekeraars kortingen afdwingen bij de hulpverleners.

Afgedwongen kortingen

De afgedwongen kortingen bij contractering bij de verschillende zorgverzekeraars voor TweeMC|Psychotherapie zijn:

VGZ 20%
CZ 10%
Multizorg 10%
DSW 19%
Achmea 15%
Menzis 10%

Tarief zelfbetalers

Voor cliënten die er voor kiezen de psychotherapie zelf te betalen geldt er een tarief van €95,00 per sessie van 45 minuten.

Tarief overige zorgproducten

Er kan sprake zijn van psychotherapeutische zorg die niet valt onder de door de verzekeraars vergoede zorg. De verzekeraars sluiten bijvoorbeeld bepaalde soorten problemen (bijvoorbeeld: aanpassingsstoornissen) uit van gespecialiseerde hulpverlening. In die gevallen wordt het tarief voor zelfbetalers gehanteerd.

Declaratie

Bij het afsluiten van een DBC (na maximaal een jaar) wordt berekend hoeveel minuten zorg verleend is en op basis daarvan en de classificatie (nummer voor het probleem/diagnose waaraan met u gewerkt wordt) wordt uit de tabel van het NZa het te declareren bedrag gekozen, de afgedwongen korting toegepast en de declaratie ingediend.

Met contract

In het geval dat TweeMC|Psychotherapie een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de declaratie verder afgehandeld via het VECOZO portaal, daar hoeft u dan zelf verder niets aan te doen.

Zonder contract

In het geval dat er geen contract is, dan krijgt u de declaratie en moet u deze bij uw verzekeraar indienen. Deze declaratie is dan op basis van het NZa tarief, doch verzekeraars zijn niet gewoon het hele bedrag uit te keren maar passen kortingen toe.

Zelfbetalers

Zelfbetalers krijgen maandelijks een declaratie.

Eigen risico

LET OP: Specialistische geestelijke gezondheidszorg is een voorziening in de basisverzekering waarop het eigen risico van toepassing is. Het eigen risico is van toepassing op het jaar dat de DBC is gestart. Begint de therapie dus in 2017, en deze loopt een jaar en verder, dan wordt de eerste DBC in 2018 pas gedeclareerd voor het boekjaar 2017. Eventueel nog niet gebruikt eigen risico in 2017 wordt dan alsnog aan u door de zorgverzekeraar teruggevraagd.